Hakkında

Anadolu sayısız kültürü ve medeniyeti topraklarında barındırmıştır. Anadolu coğrafyasının mitoloji, tarih ve doğa güzelliğinin zenginliği bölgede yaşayan sanatçılar için önemli bir ilham kaynağıdır.

Sanatın ve sanatçının dönemin izlerini ve izlenimlerini çağlar ötesine taşıyabilme etkisi vardır. Sanat eserleri bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan görsel tanıklardır. Sanatın estetik olgusu tarihsel süreç içinde bulunduğu çağın da gelişmelerini görselleştirir.

Anadolu’nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan uygarlıklarının sanat eserleri yoluyla anlatımı ve disiplinler arası buluşmayı da sağlayan Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi 2019 yılında planlanmıştır. Proje’nin kurucusu ve koordinatörü Siret Uyanık’tır. Projeyi “GaleriM” Sanat Galerisi yürütmektedir. Yürütme Kurulu Başkanı Meral Öztürk’tür. Projenin Tarihçi Danışmanı Prof. Dr. Selim Adalı’dır. Danışma Kurulu üyeleri Prof. Aydın Ayan, Prof. Adnan Tepecik, Prof. Alaybey Karoğlu, Sanatçı Akademisyen Yazar Bünyamin Balamir’dir.

Uluslararası düzeyde sergiler programının ilk sergisi ini İstanbul Arkeoloji müzesinde 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirmiştir. Faaliyet kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim dalı öğretim görevlisi Profesör Dr. Mehmet Özdoğan Göbeklitepe Kültürünün Uygarlık Tarihi İçindeki Yeri’ konulu bir konferans vermiştir. Projenin ikinci sergisi Ekim ayında Sofya’da gerçekleştirilmiştir. Büyükelçilik desteği ile hazırlanan sergi programına çok sayıda ülkenin temsilcileri katılmıştır. Proje’nin üçüncü sergisi 2019 yılı Kasım ayında Bulgaristan’ın Filibe şehrinde tarihi Çifte Hamam’da gerçekleştirilmiştir. Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer ‘de faaliyet kapsamında bir konser vermiştir.

Serginin basın ve izleyici tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine yeni eklenen sanatçılarla, projenin kapsamı genişletilerek dördüncü etkinliğini Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müze’sinde 6 -20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Altmışa yakın resim, seramik ve heykel sanatçısı eserlerini tarihi mekânda sanatseverlere sunmuşlardır. Dünyanın sayılı müzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müze’sinin aynı zamanda 100. kuruluş yıldönümü kapsamında konser, konferans ve paneller de gerçekleştirilmiştir. 6-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Aydın Ayan, Profesör Dr. Hasan Pekmezci ve Profesör Dr. Alaybey Karoğlu tarafından “Anadolu uygarlıklarında sanat ve estetik İzleri ” adlı bir panel düzenlenmiştir. Aynı gün Devlet Opera ve Balesinde bir konser gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında 20 Nisan 2021 tarihinde ise Prof. Candan Dizdar Terwiel tarafından, “Sanat Eğitiminde Vazgeçilmez Bir Kaynak”; “Anadolu Medeniyetleri Müzesi" ve Prof. Sevim Çizer tarafından da, "Seramik, Sanat ve Arkeoloji İlişkisi" konferansları verilmiştir. Devlet Opera ve Balesi de yine bir konser gerçekleştirmiştir.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında yetişen Türk sanatçıları tarihi ışık tutan ve özgün yorumlarıyla oluşturdukları eserleri ile dünya sanat ortamında etkili ve tanıtıcı bir görev üstlenmiştir.

Evreni etkileyen Kovid-19 Pandemisi nedeniyle sanatseverlerin birçoğu katılım sağlayamadılar. Sergiyi ve etkinlikleri aktarmak için çağın teknolojisini kullanarak dijital platform oluşturmak zorunlu olmuştur.

Alanında özgün, usta ve genç sanatçıların buluştuğu ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER dijital platformu, antik çağlardan günümüze ulaşan değerler, tortular ve onların geleceğe aktarımı, gelecek için öngörülen tarihi, kültürel sanatsal alımlamaları oluşturur ve Türk mitolojisinin, Anadolu Uygarlık tarihinin sanat yoluyla anlatımı amacıyla hazırlanmıştır. Anadolu Uygarlıklarından İzler projesi sergileri için üretilen çok sayıda eserleri sergiye ulaşma ve gezme fırsatı bulamayan sanat ilgililerine ulaştırmayı ve bu önemli koleksiyonun kalıcı olarak arşivlerde yerelmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Web sayfamız sürdürülebilir bir proje olan Anadolu Uygarlıklarından İzler”in planlanan etkinliklerinin bilgilerini de içerecektir. Sanal müze formatında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki sergiyi sanal ortamda ziyaret edebilirsiniz. Dijital platformda projede yaralan, ülkemizi Uluslararası arenalarda da temsil eden sanatçılarımızın bilgilerine ve eserlerine de ulaşabilirsiniz Gerçekleştirilen panel, konser ve konferans görüntüleri ve basın yansımaları içerikte yer alacaktır. Dijital platform T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanmıştır.